ABOUT

cropped-40817924042_6813a85909_o1.jpg2017 ass de Grondsteen vu MURPHY'S LAW geluet ginn:
“ ... komm mir grënen eng Band aus Profimuseker, wou mir Lidder spillen, déi ons ëmmer ugesprach hunn - éischtens wéint hirer musekalescher Komplexitéit a Klangeegenartegkeet - an zweetens, fir e breedgefächerten, altersonofhänge Publikum ze begeeschteren! 
Dëse Choix vu Lidder geet duerch en eegenen Sound- a Groovefilter an et kënnt zu neien Arrangementer fir Rhythmusgrupp mat Bléisersektioun. Esou ensteet eng individuel Hitlëscht aus verschidensten Museksgenren: Pop, Soul,  Funk, Fusiuon usw.

”In 2017 the cornerstone for MURPHY’s Law has been laid.
“ .... let’s create a band consisting of professional musicians with whom we can play those songs that have always appealed to us - first of all because of their musical complexity and their uniqueness of tone - and, secondly to enthuse a broad and age-independent audience!This song selection is being refined by a personal but also groove filter and so new arrangements for rhythmic groups accompanied by a  blow section come into being. By these means, a new individual hit list stemming from different music genres emerges: pop, soul, funk, fusion, etc

Awer och ëmmer méi eegen Kompositiounen fannen de Wee an den Murphy's Law - Répertoire.
Of course, an increasing number of own compositions also develop and find their place within Murphy’s law’s repertoire. 
Zur Zäit spillt Murphy's Laws eng Partie Concertsën zu Lëtzebuerg an an der Groussregioun - den groussen Publikumserfolleg confirméiert den ausgewielten musekalesche Wee.

At present, Murphy’s law plays concerts in Luxembourg and the greater region - its great success with the public confirms their chosen musical path.hd60
"SUMMER IN THE CITY", eng eegen Kompositioun extra komponéiert fir « d'Fête de la Musique »  gouf den 16.Juni 2017 an der Staat bei engem Open-Air Concert vu Murphy’s Law mat der Musique Militaire Grand-Ducale uropgefouert.
Dës Single leeft an den Charts bei RTL und ELDORADIO a ka bei iTunes, Amazon, Spotify, Apple Music, usw. erofgeluede ginn.

MURPHY'S LAW schafft momentan u neien eegen Lidder, déi fir d'Fréihjoer 2019 erauskommen sollen.
"SUMMER IN THE CITY", a composition which was specifically written by Murphy’s law for the “Fête de la Musique” (Music-festival), premiered on 16th June at an open air concert with the Grand-Ducal Military music. This single has currently entered the charts at RTL and ELDORADIO and can be downloaded at iTunes, Amazon, Spotify, Apple Music, ...
MURPHY’S LAW is currently working on a a range of new personal songs which will be released in spring 2019.